Course curriculum

 • 1

  Välkommen till Effektiva möten steg 1

  • Välkommen till utbildning med BE it

  • Ljudbild: "Allmänt möte"

  • Ljudbild: Välkommen till Effektiva möten steg 1

  • Välkomstbrev

  • Acceptans och drömmar: BE it be YOU

  • Att ladda ned: Välkomstbrev

  • Nästa avsnitt: Intentioner med Effektiva möten

 • 2

  Vecka 1: Intentioner med Effektiva möten steg 1

  • Dyra möten på jobbet

  • Film: Peter Magnusson slösar tid i möten

  • [Reflektion]: Dina utmaningar

  • Intentioner: effektivare möten och grupprocesser

  • Innehåll: Ditt ansvar och engagemang

  • Pedagogiska idéer: Kursens steg och delmoment

  • Innehåll Effektiva möten steg 1-3

  • Avgränsningar

  • [Reflektion] Betydelse

  • 3 förändringsnivåer: Tankar styr beteende & Beteende påverkar tankar

  • Nästa avsnitt: Varför vi behöver effektivare möten

 • 3

  Varför vi behöver effektivare möten

  • Varför vi behöver effektivare möten: Argument för en ny möteskultur

  • Fler brister med möten

  • Exempel på hur möten är idag och som visar på behov av effektivare möten

  • Statistik om möten

  • Övning: VM i att förstöra ett möte

  • [Reflektion] Varför ska vi då mötas?

  • Varför vi ska ändå mötas

  • Citat

  • Film: Ineffektivt möte

  • Film: Ineffektivt möte

  • Självskattning: Hur våra möten fungerar

  • Din intention med att gå denna utbildning

  • Quiz: Effektivare möten

  • Övergång till nästa avsnitt

  • Att ladda ned: Fler utmaningar

  • Nästa avsnitt: Typer av möten

 • 4

  Typer av möten [ramar]: Förväntningar styr

  • Typer av möten [ramar]: Förväntningar styr

  • [Reflektion]

  • Text: Vikten av medvetenhet om vilken typ av möte

  • Vilka typer av möten har du? Har vi samma förväntningar?

  • [Reflektion]

  • Förväntningar styr

  • Övergång

  • Quiz: Typ av möten

  • Nästa avsnitt: Sätta intention med mötet

 • 5

  Sätta intention med mötet

  • Hantera utmaningar med intention och ramar: Hjärnan associerar

  • Fler utmaningar med möten: Hantera med intention och ramar

  • Göra rätt saker eller att göra saker rätt

  • Citat

  • Hur viktigt är det med mål & syfte?

  • Quiz: Sätta intentionen

  • [Reflektion]

  • Ljud: Träning ger kompetens

  • Hemuppgift

  • Övergång

  • Nästa avsnitt: Mötesfaserna

  • Tackbild: Slut prova på