Course curriculum

 • 1

  Välkommen till arbetsrätt

  • Välkommen till arbetsrätt

 • 2

  Attrahera RÄTT personal

  • Attrahera RÄTT personal

 • 3

  Rekrytering

  • Rekrytering

  • Quiz: Anställningsavtalet

  • Rekryteringssituation

  • Övergång

 • 4

  Behålla personalen

  • Behålla personalen

  • Att ladda ned: Delegering arbetsmiljöuppgifter_MALL

 • 5

  Olika anställningsformer

  • Olika anställningsformer

  • Quiz: Tidsbegränsade anställningar

  • Olika anställningsformer: Övergång

 • 6

  Särskilt OM Fackliga förhandlingar

  • Särskilt OM Fackliga förhandlingar

 • 7

  Upphörande av anställning

  • Upphörande av anställning

  • Quiz: avsked

  • Upphörande av anställning: Övergång

 • 8

  Personliga skäl: Vissa besvärliga situationer

  • Personliga skäl: Vissa besvärliga situationer

  • Film: Prestationsproblem 1

  • Film: Prestationsproblem 2

  • Personliga skäl: Vissa besvärliga situationer (forts)

 • 9

  Ny arbetsrättslig lagstiftning

  • En arbetsrätt i förändring

 • 10

  Sammanfattning och avslutning

  • Sammanfattning

  • Test: Arbetsrätt (minst 70 % rätt för godkänt)

  • Sammanfattning och avslutning