Course curriculum

 • 1

  Välkommen kursen Projektmetodik och -ledning

  • Välkommen till utbildning med BE it

 • 2

  Inledning och intentioner

  • Inledning och intentioner

  • [Reflektion] Betydelse

  • Intentioner med kursen

  • Pedagogiska idéer: Kursens steg och delmoment

  • Självskattning

 • 3

  Projekt som arbetsform

  • Vad är ett projekt

  • Varför arbeta i projekt

  • Projekt som arbetsform

 • 4

  Projektresultat

  • Projektresultat

 • 5

  Projektets faser

  • Projektets faser

 • 6

  Projektorganisation

  • Projektorganisation

  • Roller inom projektet

 • 7

  Projektidé och -initiering

  • Projektidé och -initiering

  • Bakgrund och nuläge

  • Huvudaktiviteter

  • Projektuppgift

 • 8

  Projektcase

  • Projektcase

 • 9

  Sammanfattning och avslutning

  • Din sammanfattning

  • Vår sammanfattning

  • Test: (minst 70 % rätt för godkänt)

  • 3 förändringsnivåer

  • Ta ett första steg

  • Avslutande budskap

  • Tack och välkommen åter