Course curriculum

 • 1

  Kreativa möten

  • Kreativa möten

 • 2

  Metoder för problemlösning

  • Metoder för problemlösning

 • 3

  Beslutsfattande

  • Beslutsfattande

 • 4

  Open space - för stora grupper

  • Open space - för stora grupper

 • 5

  Case: Leda ett möte 3

  • Case: Leda ett möte 3

 • 6

  Hantera motstånd & svåra situationer

  • Hantera motstånd & svåra situationer

 • 7

  Skapa variation och positiva känslotillstånd

  • Skapa variation och positiva känslotillstånd

 • 8

  Tekniska hjälpmedel

  • Tekniska hjälpmedel

 • 9

  Skapa en möteskultur

  • Skapa en möteskultur

 • 10

  Case: Leda ett möte 4

  • Case: Leda ett möte 4

 • 11

  Följa upp och utvärdera möten

  • Följa upp och utvärdera möten

 • 12

  Sammanfattning och avslutning

  • Sammanfattning och avslutning