Course curriculum

 • 1

  Struktur - Process (en fördjupning)

  • Struktur och process

 • 2

  Mötesplanering

  • Mötesplanering

 • 3

  Ramar & spelregler

  • Ramar och spelregler

 • 4

  Ramkompetens

  • Ramkompetens

 • 5

  Pedagogiska former för mötesmodellen

  • Pedagogiska former för mötesmodellen

 • 6

  Närvaro & lyssna

  • Närvaro & lyssna

 • 7

  Faciliterande frågor för delaktighet

  • Faciliterande frågor för delaktighet

 • 8

  Roller och nya perspektiv

  • Roller och nya perspektiv

 • 9

  Ledarstil och pedagogik utifrån deltagare

  • Ledarstil och pedagogik utifrån deltagare

 • 10

  Virtuella möten

  • Virtuella möten

 • 11

  Case: Leda ett möte 2

  • Case: Leda ett möte 2

 • 12

  Sammanfattning och avslutning

  • Sammanfattning och avslutning

  • Case

  • Svar på case

  • Citat

  • Övning: Plus vs. Minus

  • Inför – Under – Efter

  • Din sammanfattning

  • Innehåll: KURS

  • Vår sammanfattning

  • Tips när du

  • Test

  • Självskattning

  • Effekter av förändring

  • Film: [Innan reflektion och något att tänka på]

  • Reflektion

  • Vilka hinder behöver du övervinna?

  • 3 förändringsnivåer

  • Citat

  • Ta ett första steg att hålla ännu bättre möten

  • Avslutande budskap

  • Övergång och hemuppgift

  • Nästa steg – Effektiva möten steg 2

  • Lära mer

  • BE it och samarbetspartners

  • Tack och välkommen åter

  • BE it be YOU (Bli den du vill bli - Vara den du vill vara)