Course curriculum

 • 1

  Välkommen till Effektiva möten steg 1

  • Välkommen till utbildning med BE it

  • Välkomstbrev

  • Ljudbild: "Allmänt möte"

  • Ljudbild: Målgrupp

  • Acceptans och drömmar: BE it be YOU

  • Att ladda ned: Välkomstbrev

  • Nästa avsnitt: Intentioner med Effektiva möten

 • 2

  Vecka 1: Intentioner med Effektiva möten steg 1

  • Dyra möten på jobbet

  • Film: Peter Magnusson slösar tid i möten

  • [Reflektion]: Dina utmaningar

  • Intentioner: effektivare möten och grupprocesser

  • Innehåll: Ditt ansvar och engagemang

  • Pedagogiska idéer: Kursens steg och delmoment

  • Innehåll Effektiva möten steg 1-3

  • Avgränsningar

  • [Reflektion] Betydelse

  • 3 förändringsnivåer: Tankar styr beteende & Beteende påverkar tankar

  • Nästa avsnitt: Varför vi behöver effektivare möten

 • 3

  Varför vi behöver effektivare möten

  • Varför vi behöver effektivare möten: Argument för en ny möteskultur

  • Fler brister med möten

  • Exempel på hur möten är idag och som visar på behov av effektivare möten

  • Statistik om möten

  • Övning: VM i att förstöra ett möte

  • [Reflektion] Varför ska vi då mötas?

  • Varför vi ska ändå mötas

  • Citat

  • Film: Ineffektivt möte

  • Film: Ineffektivt möte

  • Självskattning: Hur våra möten fungerar

  • Din intention med att gå denna utbildning

  • Quiz: Effektivare möten

  • Övergång till nästa avsnitt

  • Att ladda ned: Fler utmaningar

  • Nästa avsnitt: Typer av möten

 • 4

  Typer av möten [ramar]: Förväntningar styr

  • Typer av möten [ramar]: Förväntningar styr

  • [Reflektion]

  • Text: Vikten av medvetenhet om vilken typ av möte

  • Vilka typer av möten har du? Har vi samma förväntningar?

  • [Reflektion]

  • Förväntningar styr

  • Övergång

  • Quiz: Typ av möten

  • Nästa avsnitt: Sätta intention med mötet

 • 5

  Sätta intention med mötet

  • Hantera utmaningar med intention och ramar: Hjärnan associerar

  • Fler utmaningar med möten: Hantera med intention och ramar

  • Göra rätt saker eller att göra saker rätt

  • Citat

  • Hur viktigt är det med mål & syfte?

  • Quiz: Sätta intentionen

  • [Reflektion]

  • Ljud: Träning ger kompetens

  • Hemuppgift

  • Hemuppgift (forts): Att skicka in

  • Övergång

  • Nästa avsnitt: Mötesfaserna

 • 6

  Vecka 2: Mötesfaserna

  • Mötesfaserna

 • 7

  Den viktiga förberedelsen (före)

  • Förväntningar styr

  • Citat

  • Introduktion

  • [Reflektion]

  • Story: Särintressen på möten

  • [Reflektion]

  • Story: Särintressen på möten

  • Kallelse till möte

  • Story: olika förväntningar

  • Exempel från mall på mötesinbjudan

  • Exempel: Kallelse till årsmöte 2015 i psykologer mot tobak

  • [Övning]

  • Deltagaradministration

  • [Reflektion]

  • Tid för förberedelse?

  • [Reflektion]

  • Frågor att besvara innan mötet

  • Fördjupad checklista

  • [Reflektion]

  • Quiz: Förberedelser

  • Hemuppgift

  • Hemuppgift (forts): Att skicka in

  • Övergång

  • Nästa avsnitt: Genomförande

 • 8

  Vecka 3: Genomföra mötet med mötesmodellen (under)

  • 3 steg i Genomförandefasen

  • [Reflektion]

  • Exempel på vad du gör i respektive steg

  • [Reflektion]

  • Vad behöver du göra för dig själv precis innan mötet ska börja?

  • [Reflektion]

  • Exempel på aktiviteter att göra innan mötet ska börja

  • [Reflektion]

  • Varför hälsa på deltagare till mötet

  • Mötesmodellen

  • [Citat]

  • Byte av ämne på möten (”Ramglidning” eller ”Rambyte”)

  • Exempel på körschema som styrdokument

  • Stående punkter på agenda för ledningsgrupp på ett IKEA-varuhus

  • Exempel på agenda för ett projektmöte

  • Agenda för ett styrelsemöte

  • Ett alternativt sätt att illustrera viktning av en dagsagenda

  • [Reflektion]

  • Att ladda ned

  • [Reflektion]

  • Exempel fördelar och nackdelar med ett körschema

  • Quiz: Genomföra ett möte

  • [Övning]

  • Övergång

  • Nästa avsnitt: Fördjupning av inledning

  • Hemuppgift: Att skicka in

 • 9

  Fördjupning av inledning

  • [Reflektion]

  • Möten utan inledning

  • Vad är intentionen för en inledning?

  • Intentionens påverkan på mötet

  • Intentionens påverkan på mötet

  • [Reflektion]

  • Exempel på inledning

  • [Reflektion]

  • Dina intentioner med inledningen

  • Aktiviteter för att nå dina intentioner med inledningen

  • Exempel på aktiviteter

  • [Övning]

  • Exempel på intention för respektive innehåll

  • Quiz: Inledning

  • Övergång

  • Nästa avsnitt: Rollfördelning

 • 10

  Rollfördelning

  • Introduktion

  • [Reflektion]

  • Rollfördelning: vem gör vad?

  • Exempel på mötesroller

  • Quiz: Rollfördelning

  • Övergång

  • Nästa avsnitt: Avsluta mötet

 • 11

  Vecka 4: Avsluta mötet

  • [Reflektion]

  • Att avsluta mötet

  • [Reflektion]

  • Exempel på punkter i avslutsdelen

  • Att ladda ned

  • Tips avsluta

  • [Reflektion]

  • Diskussion i slutet eller inte?

  • [Reflektion]

  • Exempel på att sammanfatta mötet

  • Övergång

  • Nästa avsnitt: Dokumentation och mötesanteckningar

 • 12

  Dokumentation och mötesanteckningar

  • [Reflektion]

  • Exempel på huvudet i en mall för mötesprotokoll

  • Hur, vad och på vilket sätt ska du anteckna

  • Exempel på mall för mötesanteckningar

  • [Övning]: Mötesprotokoll

  • Nästa avsnitt: Utcheckning

 • 13

  Utcheckning

  • [Reflektion]

  • Exempel 1: Utcheckning med boll

  • Exempel 1: Utcheckning med boll

  • Exempel 2: ”Varvet”

  • Exempel 3: Visuell utcheckning

  • [Reflektion]

  • Exempel på utcheckningsfrågor

  • Övergång

  • Nästa avsnitt: Följa upp möten (efter)

 • 14

  Följa upp möten (efter)

  • 3. Efterarbete (nästa steg)

  • Exempel på vad du behöver göra efter mötet

  • Förbered och skicka mötesprotokoll

  • Exempel på vad du behöver göra efter mötet

  • Övergång

  • Nästa avsnitt: Leda ett möte 1: Inledningen

 • 15

  Leda ett möte 1: Inledningen

  • [case] Leda ett möte 1: Inledningen

  • Introduktion

  • Förslag på innehåll för ett helt möte

  • Övningsinstruktion: Leda ett möte (1)

  • Välkomna

  • Välkomna (exempel)

  • Bakgrund

  • Bakgrund (exempel)

  • Presentation av mötesledare

  • Presentation av mötesledare (exempel)

  • Intentionerna med mötet (Syfte och mål)

  • Intentionerna med mötet (Syfte och mål) - ett exempel

  • Agenda och tider

  • Agenda och tider (exempel)

  • Ramar och spelregler

  • Ramar och spelregler (exempel)

  • Presentation av deltagare

  • Presentation av deltagare (exempel)

  • Förväntningar

  • Förväntningar (exempel)

  • Organisation & Roller

  • Organisation & Roller (exempel)

  • Incheckning

  • Incheckning (exempel)

  • Exit check

  • Övergång

  • Nästa avsnitt: Sammanfattning och avslutning steg 1

 • 16

  Sammanfattning och avslutning

  • Välkommen till en utbildning med BE it

  • Sammanfattning och avslutning steg 1

  • Introduktion

  • Vad har vi gått igenom?

  • Quiz: När du gör vad

  • Test: Effektiva möten steg 1 (minst 70 % rätt för godkänt)

  • Case

  • Case med svar

  • Övning: Checklista för strukturerade möten

  • Svar övning: Checklista för strukturerade möten

  • Reflektion: Vem har ansvar för ett bra möte?

  • Svar: Vem har ansvar för ett bra möte?

  • Citat

  • Övning: VM i bra möten

  • Tips för bra möten

  • Repetition: Innehåll effektiva möten steg 1

  • Svar: Innehåll effektiva möten steg 1

  • Sammanfattning och att tänka på

  • Sammanfattning av Effektiva möten steg 1

  • Effekter av förändring

  • Film: Why Everyone Hates (Bad) Meetings

  • Självskattning

  • Ta ett första steg att hålla ännu bättre möten

  • 3 förändringsnivåer för varaktig beteendeförändring

  • Citat

  • Avslutande budskap

  • Måluppfyllnad och nästa steg

  • Citat

  • Nästa steg – Effektiva möten steg 2

  • Lära mer

  • Tack och välkommen åter